Zwolnienie z opłaty

Od stycznia 2021 zmienia się lista pojazdów zwolnionych z opłat za korzystanie z autostrad
 

Jak to będzie wyglądać od stycznia 2021?

Pojazdy zarejestrowane w Republice Czeskiej automatycznie zwolnione z opłat
Pojazdy elektryczne, na wodór lub z napędem hybrydowym (poziom emisji CO2 do 50 g/km), jeżeli pojazd taki posiada specjalną tablicą rejestracyjną (rozpoczyna się literami EL).
Pojazdy przewożące posiadaczy czeskich legitymacji inwalidzkich ZTP lub ZTP/P. W razie kontroli drogowej posiadacz legitymacji ZTP lub ZTP/P musi znajdować się w pojeździe, w przeciwnym razie zwolnienie z opłaty nie obejmuje pojazdu. Podczas kontroli drogowej wystarczy okazać stosowną legitymację. Posiadacze legitymacji inwalidzkich wydanych poza granicami Republiki Czeskiej mają obowiązek zakupienia winiety elektronicznej i uiszczenia stosownej opłaty.
Pojazdy służące do przewozu pozostających na utrzymaniu dzieci chorych na nowotwór złośliwy lub białaczkę. W razie kontroli drogowej wystarczy okazać orzeczenie lekarskie lub inne zaświadczenie wydane przez placówkę medyczną.
Pojazdy zabytkowe z przydzieloną specjalną tablicą rejestracyjną i dokumentem potwierdzającym wpisanie pojazdu do rejestru zabytków.
 

Pojazdy zarejestrowane w Republice Czeskiej zwolnione z opłaty po złożeniu zawiadomienia

Samochody elektryczne, na wodór lub z napędem hybrydowym (poziom emisji CO2 do 50 g/km), nie posiadające specjalnej tablicy rejestracyjnej.
Pojazdy użytkowane przez placówki dla osób niepełnosprawnych, o ile służą one do przewozu takich osób.
Pojazdy zarejestrowane za granicą zwolnione z opłaty po złożeniu zawiadomienia
o Samochody elektryczne, na wodór lub z napędem hybrydowym (poziom emisji CO2 do 50 g/km).